Uroczystość Zesłania Ducha Świętego to bardzo ważne wydarzenia w życiu Kościoła i w życiu każdego z nas.  Bóg daje nam oddech czyli wszystko. Oddech zapewnia życie fizyczne, podstawowy dar Boży. Jeśli mamy oddech, możemy przyjąć wszystko o wiele więcej, ponieważ nie tylko jesteśmy ciałem, ale mamy ducha nieśmiertelnego.

Możemy przyjąć samego Boga w siebie. Nasze nawrócenie i przebaczenie dokonuje się mocą Ducha Świętego. Miłosierne tchnienie Jezusa w Kościele i przez apostołów, tworzy ludzi dogłębnie wierzących, których Panem jest Jezus Chrystus. To On może zapanować poprzez swego Ducha nad całym naszym życiem i uczynić je owocnym. Duch Jezusa może i chce dać każdemu dar, którym będzie służył w Kościele. Paraklet jest „Duchem prawdy”, który broni nas przed fałszem zła, inspiruje nasze myśli i uczucia ku dobru. Czyni to delikatnie, nie zmuszając nas do niczego, ale proponując nic na siłę. Duch fałszu, można powiedzieć dziś szeroko obecnego w życiu osobistym i społecznym, próbuje nas zmusić, chce abyśmy uwierzyli, że zawsze jesteśmy zobowiązani poddać się złym sugestiom i impulsom wad. Duch Święty woli działać i wnosić nowość w całości, we wspólnocie. Kiedy się przyjrzymy Apostołom to uświadomimy sobie, że byli oni bardzo różni. Mieli przeciwstawne idee, różne światopoglądy, ale kiedy otrzymali moc Ducha Świętego, nauczyli się nie dawać pierwszeństwa swoim poglądom, ale Bożej całości. Jeśli damy pierwszeństwo Duchowi Świętemu to w naszym życiu pozbędziemy się podziałów. Paraklet pobudza do jedności, zgody i harmonii. Postawmy Boga przed swoim ja. Jeśli ogołocimy się z samych siebie, zostawimy miejsce dla Pana, odnajdziemy się na nowo. Duchu Święty, Duchu Paraklecie, poucz i pociesz nasze serca.

Polecamy

Polecane modlitwy

Polecane modlitwy

"Święty Rochu, Błogosławionym tyś obrońcą i Patronem morowego powietrza, proś za nami Pana Boga, aby nas minęła morowa plaga, tak nam Boże daj" AD 1709

Polecane modlitwy

Intencja Żywego Różańca na czerwiec:

Módlmy się o dary Ducha Świętego dla naszych księży

Parafialny FB

 


STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH  <LINK>

Kościół w obiektywie