ALFABETYCZNY SPIS ZMARŁYCH W ROKU 2019

 1. ADAMCZAK JÓZEF
 2. ADAMCZAK JÓZEF ANDRZEJ
 3. ADAMSKA KATARZYNA
 4. ANTEK HELENA
 5. BANACHOWICZ HELIODORA
 6. BARCIKOWSKI FRANCISZEK
 7. BIELEJEWSKI SZYMON
 8. BILSKI JAN 
 9. BRĄCZKOWSKI MIROSŁAW
 10. BRZEŹNIAK PIOTR
 11. BUŚKO MACIEJ RYSZARD
 12. CHMIELNIK KAZIMIERZ
 13. CZEGUŚ KRZYSZTOF
 14. DĄBROWSKA FELICJA
 15. DEREZIŃSKA HELENA
 16. DĘBOWSKI STANISŁAW
 17. DOŁĘSKA MARIANNA
 18. DRZAZGOWSKA GERTRUDA
 19. DRZYMAŁA JERZY
 20. EWALD STEFANIA
 21. FRĄCKOWIAK KRZYSZTOF
 22. FRĘŚKO SEBASTIAN
 23. GADZIŃSKA - CZYNSZAK MARZENA 
 24. GAUZA RADZIMIR
 25. GAWROCH ANTONI
 26. GŁADYCH MIKOŁAJ
 27. GODAWA ANTONINA
 28. GRAŚ WIESŁAWA
 29. GRZECH JÓZEF
 30. JANC HANNA 
 31. JĘŚKO RYSZARD
 32. JURKOWSKI ZDZISŁAW
 33. JURYS HALINA
 34. JUST STEFAN
 35. KALKOWSKI HENRYK JAN
 36. KITA GRAŻYNA EWA
 37. KITA KONRAD
 38. KLOFIK ELŻBIETA
 39. KMIOTEK ANDRZEJ
 40. KOSOWSKA URSZULA
 41. KRAJEWSKA URSZULA 
 42. KROPLEWSKA ANNA
 43. KUBIAK MARIAN
 44. KUKURENDA KAZIMIERA MARIA
 45. KUNZ ALEKSANDRA
 46. LEŚNIEWSKA GABRIELA
 47. LIDZKI HENRYK JAN
 48. LIS ANNA TERESA
 49. ŁAŃCUCKI STEFAN
 50. MAGDZIARZ MARIAN
 51. MAJCHRZAK RYSZARD
 52. MARCHOCKI LESZEK
 53. MATEUSZAK URSZULA
 54. NOWAK TADEUSZ
 55. NOWAK IRENEUSZ JAN
 56. PAPAJ LECHOSŁAW
 57. PASTERNAK EDMUND
 58. PAWLAK EUGENIUSZ
 59. PERTEK ANNA
 60. PIĄTEK KAROL
 61. PILAWSKI JÓZEF
 62. PLESZEWSKI ZYGMUNT
 63. PODCZARSKA REGINA 
 64. POLCIN GRAŻYNA 
 65. POLCYN ALEKSANDRA
 66. POLCYN GRZEGORZ
 67. PRZYBYŁ WŁADYSŁAW
 68. ROBECKI TADEUSZ
 69. RZYSKO TERESA 
 70. SOWIŃSKI MIECZYSŁAW
 71. SÓWKA LONGIN 
 72. STATKIEWICZ ANNA
 73. STELMASZYK POMPAŁA
 74. STOCHAJ ZENON
 75. STOCHAJ HENRYK
 76. SZCZUBLEWSKA KRYSTYNA 
 77. ŚWIĄTEK TADEUSZ
 78. TRAFAS IRENA
 79. WACHULSKI KAZIMIERZ
 80. WŁODARCZYK TERESA
 81. WOJTKOWIAK MARIAN
 82. WYLEGAŁA IRENA
 83. ZAWADZKI JERZY
 84. ZAWILSKA GRAŻYNA
 85. ŻÓŁTOWSKI MIROSŁAW
 

Polecamy

Polecane modlitwy

Polecane modlitwy

"Święty Rochu, Błogosławionym tyś obrońcą i Patronem morowego powietrza, proś za nami Pana Boga, aby nas minęła morowa plaga, tak nam Boże daj" AD 1709

Polecane modlitwy

Intencja Żywego Różańca na czerwiec:

Módlmy się o dary Ducha Świętego dla naszych księży

Parafialny FB

 


STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH  <LINK>

Kościół w obiektywie